Odmah dostupna vozila

Najčešća pitanja

  • Početna
  • SDT Renting
  • Najčešća pitanja
Najam vozila za pravna lica

Kako mogu iznajmiti vozilo kao pravno lice?

Komercijalno vozilo u SDT Renting može iznajmiti svaka firma starija od 2 godine. Vaša firma mora ispuniti uslove kreditne provere. Nakon zaključivanja ugovora potrebno je da uplatite depozit u dogovorenom iznosu i zakupninu za prvi mesec.

Koja dokumenta su mi potrebna za potpisivanje ugovora za najam vozila?

Za potpisivanje ugovora potrebni su Vam sledeći dokumenti: izvod iz APR, kopija overenog OP obrasca, lična karta ili pasoš ovlašćenog lica.

Kako mogu izvršiti plaćanje za najam vozila?

Plaćanje se vrši isključivo putem bankovnog transfera, gotovinsko plaćanje nije moguće. Nakon prijema uplaćenog iznosa depozita, obavestićemo Vas kada možete preuzeti svoje vozilo. Vozilo se preuzima na našoj lokaciji.

Na koliki vremenski period mogu iznajmiti vozilo?

U okviru modela kratkoročnog iznajmljivanja vozila, vozilo možete iznajmiti minimalno na 1 dan ili do godinu dana. U okviru modela dugoročnog najma vozila, vozilo možete iznajmiti od godinu dana pa na dalje. Moguće je produženje perioda zakupa u zavisnosti od potreba Vašeg poslovanja. Za sve detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate.

Da li mogu da koristim iznajmljeno vozilo u inostranstvu?

Naši klijenti mogu koristiti iznajmljena vozila u inostranstvu uz prethodno dobijeno ovlašćenje od strane SDT Renting-a. U slučaju potrebe za odlazak u inostranstvo, obezbeđujemo zeleni karton i ovlašćenje za upravljanje vozilom.

Gde mogu da preuzmem i vratim iznajmljeno vozilo?

Iznajmljeno vozilo preuzimate na lokaciji naše firme u Dobanovcima, na adresi Sretenjska 4. Nakon isteka ugovora, vozilo vraćate na istu lokaciju. Naša vozila se uvek moraju vraćati čista i sa punim rezervoarom goriva, jer se preuzimaju čista i sa punim rezervoarom goriva.

Šta raditi u slučaju kvara vozila?

Ukoliko dođe do kvara vozila ili nekog tehničkog problema u vezi sa vozilom, potrebno je da nas kontaktirate na broj telefona 062 425 888. Dostupni smo 24/7, a naše kolege će Vam pomoći u daljem rešavanju problema.

Kolika je cena za dnevni najam vozila?

Naknada za iznajmljivanje zavisi od dužine perioda zakupa i vrste vozila koje želite da iznajmite. Pogledajte aktuelan cenovnik ili nas kontaktirajte.

Koliko je dnevna kilometraža uključena u cenu kratkoročnog najma?

Detaljne informacije o kilometraži možete pronaći u našem aktuelnom cenovniku rentiranja vozila.

Koliki period najma podrazumeva dnevni najam vozila?

U slučaju jednodnevnog najma, vozilo se mora vratiti u roku od 24 sata od trenutka preuzimanja.

KOMPLETNA PONUDA

Izaberite vrstu vozila